I h.. Algemeene geschiedenis, 3 uren. 32 uren. i g. Natuukkunde, 1 uur. Licht en geluid. a. b. Behandeling van de nieuwste Geschiedenisaanvangende met den val van Napoleon I. g. Wiskunde, 2 uren. Algemeene herhaling van het geleerde. Voortzetting van de meetkunde tot en met de hoeksmeting (goniometrie) en driehoeksmeting (trigonometrie). Lezing en verklaring van W. Scott’s Quentin Durward van She stoops to conquervan the School for Scandal van Goldsmithvan den Manfred van Byron en van the Rivals van Sheridan. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 183