's Gkaveniiage, Mei 1868. E. Lagemans, Secretaris. l)e Commissie van Toezigt over de Koninklijke Muzijkschool. v an Bosse, l'oor zit ter. grooting voor het loopende jaar eenige posten van uitgaaf ver hoogd j daarentegen zijn onder de inkomsten de contributi├źn der leerlingendie vroeger naar de gemiddelde opbrengst der laatste tien jaren geraamd werdenuitgetrokken tot een bedrag iets minder dan de opbrengst van het laatst vorige jaar, hetgeen meer met de wezenlijke gesteldheid der zaken overeen komt. Voor het pensioenfonds der onderwijzers is het resterende der renten na aftrek der aan vijf regthebbenden betaalde pensioenen ad 1648.72|, volgens het Reglement besteed tot den aankoop van f 800 Inschrijving 2| pCt. Werkelijke Schuldten gevolge waarvan het kapitaal van dat fonds geklommen is tot 85,600 24 pCt. Werkelijke Schuld nominaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 189