13 een huis tegen de Grootfr Kerk in de Nieuwstraat; Raamstraat de Jagerstal op het Zieken; een pakhuis tegen den toren der Groote Kerk; in de Lepelstraat; locaal, verhuurd aan het Rijk voor IJkkantoor; het Gemeente-Badhuis met stallen en verdere ge bouwen een huis in de Veenestraat; twee huizen in het Kettingstraatje; een huis in het Achterom; Hofpoortje; het locaal in de Zuilingstraat. In dit Verslag komt onder deze gebouwen voor het eerst voor het gebouw aan de vroegere Barrière aan het Zieken, hetwelk sedert den Isten Mei 1866 niet meer voor de openbare dienst werd gevorderd en thans aan het Rijk verhuurd is, en het locaal in de Zuilingstraat, dat door het Rijk aan de Gemeente is teruggegeven. b. De wei- en teellanden zijn vermeld in den Staat der eigendommen van de Gemeente. De toestand der gebouwen mag voldoende genoemd worden, met uitzondering van de panden in de Veene straat, het Kettingstraatje, het Achterom en het Hofpoortje, waaraan bijna niets gedaan wordt, omdat zij voor afbraak bestemd zijnen het gebouw in de Zuilingstraatdat nog geene bepaalde bestemming heeft bekomen. Ten aanzien van den toestand der wei- en teellanden valt niets bijzonders op te merken; de staat dier bezit tingen was, te oordeelen naar de verpachtingen, niet minder goed dan vroeger. Door middel van afzanderij werd in de laatste jaren eene oppervlakte aangewonnen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 19