Onafgebrok. Tijdelijk. Te zamen. Gez. Pers. Gez. Pers. Pers. Gez. 1508 397 781 760 363 2289 344 200 421 302 102 765 597 1202 1852 1062 465 3054 60 141 141 41 101 282 1343 506 Totaal 657 1993 1163 3336 Armlastigen. Alhier. Elders. Gez. Pers. Gez. Pers. 2 8 1 2 Te zamen 760 101 2289 282 n u N 1 2 146 28 90 4 6 658 1393 201 1 28 2 4 57 7 32 294 381 65 1 15 2 1 Alhier armlastige en alhier wonende gezinnen Elders voor zijne rekening bedeeld (buitenbedeelden) en alhier voor rekening van andere Gemeenten Het gezamenUjk aantal der door het Burgerlijk Armbestuur in 1867 bedeelden was: De alhier wonende bedeelden zijn naar de verschillende kerk genootschappen te verdeelen als volgt: Nederd. Herv. te 's Gravenhage Scheveningen. 's Gravenhage. Scheveningen. 's Gravenhage. ff U Roomsch Kath. Evang. Luth. Waalsch Herv. Oud-Roomschen Doopsgezinden Ned. Israël.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 201