I 7 421 i 178 II 2 Kinderen T<-z.imel 7 42 49 1 18 19 10 10 5 5 1 1 1 1 2 o 10 2 st K. K K. M 7 3 39 1 1 1 17 8 3 5 4 I 1 1 1 1 1 1 2 2 38 1 1 49 10 118 60 1 45 2 7 52 Op 1 Jan. 1867 werden ve zorgd. Overleden of ontslagen. Oj» 31 Pee. 1867 in verzorging gebleven. 77 i 101 1 17 9 1 1 3 21 I 1 Benevens bij bijzondere personen, i Ir Te zamen De mutatiën in dat personeel waren in den loop des jaars als volgt 63 9I133 M. i V. Slj In de Gestichten der Ned. Hervormde Gemeente In het R.-K. Wees- en Bestedelinghuis. In het Weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Scheveningen In de Landbouw-kolonie Ned. Mettray In de Stichting voor ver waarloosde kinderen (Talitha Kumi). In het Instituut tot onder wijs van blinden te Am sterdam. Israëlieten te Delft ver pleegd Bij bijzondere personen verpleegd 88 102 190 In verzorging 1 opgenomen. K., Il Mannen. |Vrouwen.| In de Gestichten der Ned. Herv.l| Gemeentej In het Roomsch-Kath. Wees- enj[ Bestedelinghuisj! In het Weeshuis der Hervormde Gemeente te Sdieveningen 'I In de Landbouwkolonie Nederl. Mettray In de stichting voor verwaarloosde i! meisjes (Talitha Kumi) In het Instituut tot onderwijs van blinden te Amsterdam Israëlieten te Delft verpleegd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 205