Elders Alhier Te Armlastigen. Armlastigen. zamen. f 7,899.07 f 1,175.75 f 9,074.82 Aan geneesmiddelen 11,797.50 5,065.50 16,863.00 breukbanden. 302.50 905.00 1,207.50 n Te zamen. verpleging in ’t Gasthuis. ƒ30,601.57 6,543.75 !/27,145.32 Terwijl het totaal bedrag der kosten der geneesmiddelen bijna 2300 en dat der verstrekte breukbanden ruim f 100 minder beloopt dan over 1866, zijn de kosten wegens verleenden genees kundigen onderstand in het Gasthuis in verhouding tot het vorig jaar ruim 2400 gestegen. Even als in vorige jaren hebben gedurende de zomermaanden gratis inentingen plaats gehad waartoe een genees- en een heel kundige wekelijks in een der lokalen van het Burgerlijk Arm bestuur geregeld zitting hielden. Het aantal van de ter inenting aangeboden kinderen overtreft dat van al de vorige jaren, maar vooral van het laatste jaar. Van het totaal cijfer, dat 479 kinderen bedraagt, werden in de lokalen van het Burgerlijk Armbestuur ingeënt 210 door Dr. H. C. Kips aan zijne woning of elders 148 en door den Gemeentegeneeskunstoefenaar te Schewningen 121. Blijkens de door Heereir Gemeenteverloskundigen ingezonden rapporten, betreffende de in 1867 door de Gemeentevroedvrouwen verleende verloskundige hulp, hebben die verlossingen gezamenlijk 160 bedragen waarvan 38 te Sckeveningen. De afloop daarvan was gunstig voor al de kraamvrouwen en voor 157 kinderen waarvan 87 van het mannelijke en 70 van het vrouwelijke geslachtterwijl voor 5 geboorten de afloop on gunstig was. Met opzigt tot bet financieel beheer, waaromtrent de ingezonden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 211