TABELLEN LEEN- EN SPAARBANKEN ENZ. Bijlage BB. DER

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 216