I 1 i 1 f i i 1 .2 I t s g 1 1 I i 1 ê- I a 11 i 1 o I I i 4 II i1 -1 i 1 f 1 -5 I Weldadigheid worden gehouden. 5 2 S g 51 s s g g s 8 8 5 -g 5 S •2» r g g 8 5 Ci s 5 “O g s "s g 5 g •g s S i i 5 I I g 8. h’ c s <U qj •g’H S.g ■g.s I s 2 ej i-3 g-s s- •5--S s- ^5 c 5 8 5 :-B-g S 1 S •I s z 3 3 BANKEN VAN LEENING, welke dc dminislraliën van N°. 1. UITGAVEN. a AANMERKINGEN. fc- -3 hj CQ (N I 1O co Ci Ci 1O co bC a «Im CM co -c* (N -U T 44 6 g. «o g "c g _CJ wg jg s ■g ■X fl E tb a. CO CU Z2 S -a ju aJ a g m cu ■5 g) g o o co na ”S CS "5 w cu .5 cu O Q CU "■o O1 Ci QJ CO o 5 s "cu tc a s JJ g bp »O co co CM co Cl Ci T-c Hg bD JU Ec -Irt O1 g o* o ■g e© o rO O CU rzt N H Gh _u *u JU o o i j co t I 1O GETAL PANDEN IN HET DIENSTJAAR. cu -TS g I i .s MIDDELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN. I ai O CU 'TS g I 5 3 a *o ■s bD N CU a to a e Si o £-° .S -e i- oj eo co co Ci rt- o T-t CJ (c) Deze post is bij ver vanging van het loon der inbrengers thans in deze tabel opgenomen. 8 CU •8 x: jg» a 3 j S 5 i ,-S -o s n i h i co 0> •>-» 43 .S E 4J Im 'TJ •S SJ p 43 -c a a> g g S.-E 8 8 ttt S£’S O IM Tot aanvulling van het benoodigd kapitaal is dit be drag in den loop dezes jaars wederom met 10000 ver meerderd. a E cn «SS .■S g «•a S <u -o -g 5 cu S Sü s N B’S i! ■g-g 2 a 8 .S a o a s bf' S o S E "q l-s s g-s s M 43 <- 6 (af) De bank heeft van haar eigen kapitaal genoten eene rente van 3| pCt. KAPITALEN DAARMEDE DE BANK I HEEFT GEWERKT. H3 a CU CU ■g <u (i) Hieronder zijn begre pen de uitgaven voor de hulp kantoren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 217