i 1 I §¥i| i f is* H II I i 1 tr 1-ffi ttü hi:; IH I o i 1i li 11 }l F it I i 1 j 1 i 1 "llM y •ii I I i iis |i Si Ikm lilH “S-S 8 rtifil 1" lipl Ia •Ss S P A A f A N K E N. s l||^l ASSEN. SPAA s K 4 3 ==FE §Hsf> g-^l I I -St I R Isï|Zj I ïl i s S s s s i Eg iiJ ill 1h 2 o N». 2. UITGAVEN. BENA MING WAARONDER DE Totaal. j Totaal. BEKEND STAAT. 27500.— \f 8364.15*. 007.19} 34153 f 65454.29} t 18020.80 N°. 3. UITGAVEN. BENAMING waaronder DE Totau Totaal. INSTELLING ƒ6074.80 236.— ƒ700.77} 1.62 f 7134.43 7134.43 280 6360.031 6 pCt. I 774.40 V oorzorg- Maatschappij X bb tg '2 CJ g i m X g 15 *5 g 5 g> I ƒ43432.64}) 21121.25 2 g Ml <a V 3 -c S bO bX) n c o V bn - IJ o 5 a er n° 2 O V 15 I g I s f 76029.46 I 146986.06* ƒ128963.26} 44 2 15 s u o cd 5 Mig CS *-* q 15 a> ffi bO x en u 15 o N N I l-J a *2 g g I aw E QJ en ■*-* S< ■S g g x S' -c Eb S 8 ~-X= Ml M ë- is* 33 o 888.48 6360 S V a 4*: ce - Sr a> 8 S Ml is S’* •8 CJ CQ 23r ■8’168 cd 2 #H bO cc a *- ’ëe 2 S .t? i, -3 g’ I i Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen I 3 pCt. 1670 j 900.40 X 2 g g i §5 1 5 c M 2 S *S <u ^13 £a b£i O 8 X t 137.22* i 5334.32} f IDDELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN. MIDDELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN. BEKEND STAAT. -xTS £-s b£i t- *8S o i M Cd VKRGELIJKINR TÜSSCHIN HET CREDIT EN HET DEBET DER KAS BIJ HET OP- NEMEN DER LAATSTE REKENING. V C3 Q •O IS o J IK! g^.e§. INSTELLING I go k— VERGELIJKING TUSSCHEN HET CREDIT EN HET DEBET DER BANK BIJ HET OPNEMEN DER LAATSTE REKENING. -JS Jï? 5 g 3 Sa 12 .S 8. ë-° O fll CQ

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 218