i I I I 1 I L i 1 i 1 I r# •t i 1 11 i I CU J 1 i* 1 i Ij i ii “i h f-r ïpr &hi S?i$ fl9? H U L A N K E N. g I- s 5 I I I I I I I I I I I g o bo - I s 3 -3 g -£ 5 S 3 g T(. s i s l®S s I g g Is Hg HULPBANKEN. J g 1 IJ dPiii; g •M es -c -id ^3 3 i§ il ■°-g s-f iilli ItillïK N». 4. UITGAVEN. ONTVANGSTEN. GETAL. a' DOOR DE LEKNERS OMSCHRIJVING Aanmerkingen, U'S DE o 5. Administratiekosten. OJ o en I W eldadig zorgvuldig. OJ o 5 (4) Aan de afdeeling geres titueerd. (2) De renten zijn onder de terngbetualde voorschot ten begrepen. e JU 3 *s Graven haag- sche hulpbank. co öp s O 01 O JS "2 C3 -g o O r- s* _s -c ■f 0 O B *o *o 1O Tt< cd CO iO 00 00 io O1 ai oi 00 (M 1O CO GO -g o O o ~z c *o CM ~g j* CJ <n .2 •g g> XIM - 86 19 469.94 <3 I a ■H f bn (1) a. Kosten van onder houd van gebouwen. (3) Liquidatie van een schuld die reeds vroeger als oninbaar was afgeschreven. Sx .2 OJ *x SS «M ft BEDRAG I der kapitalen op 31 December waarmede de banken werken. ^lïT Ma [SS 't? o £0 4- s; i a <£2 o ■*- M)TS |.Sg£8i S - s j SJ g o af s Leenfonds der! ’s Gravenhaag- sche afdeeling! van de Maat schappij totNnt der Israëlieten in Nederland. BEDRAG I van I tin hetjaar: o ft) -o G OJ -o O 5 S O "o I I bo a ■5 2'S> 4J bC 3^ bfi g 2 et *4 g~“g Itilf §s-h:l |hh (5) Batig saldo der rekening van 1866 383 75 Teruggave van voorschot van de afdeeling OJ 1 a2 ■3 2 s l’-i3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 219