1 I I I 1 i I i I P u I i f. lf 1 ihl I i s7fl EGRAFEN1SBÜSSEN. ZIEKEN- E J i - •5 i z I M - f s I 3 I •s s i-3^2 I hïg S £g £ii: bD-~ (D’TÏ H si ^i£^ hO i i pj -8 lp 8=7 ill if N«. 5. MIDDELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN. UITGAVEN. BENAMING WAAKONDIR 1SDKM HAAL. INSTELLING Totaal. BEKEND STAAT. 084.73 f 1189.27182691.861 «91.53 I 160.00 1029.64 j f 29070.27 ƒ26515.52 f 1077.841 20070.001 f 15.00 2774.661 6315.00' f 86670.801 t 70.00 287.20 2.00 229.25 52.00 1189.64 Timmermansbus 1729.69 3170.00 1445.00 1272 50' 796.741 f 215.441 261.30 3750.15 312.85 299 [426.871! 109.371 6139.80 f 2206.60 2708.50 1844.40 576.00 91.371 546.39 6872.261 20 928; [675.00 5823.60 1150.00 1585.00! 1560.00 6.90 800.00 580.00 5830.50 844 155 H |'<72 312295.341 306867.72 2256.611 314551.96 [634.85 7428.03 7634.85 1030.78 8458.81 11349 Fonds van Toelaag 80.00 80.00 j 312.00 60 40 De Vulkaan Üi.36 23489.48 6864.84; 7416.54 2555.00 360.80 2230.50. 11.18 23909.46 ■331.64 3633.00 36665.56 13877.02 1 10921.62 6900.001 36665.56 4858' p2.39i 1458.65 15.00 3943.1511 3611.421, 488211.15 I 478733.32 f f ƒ52239.471f 1079.841 ƒ349401.071/ 52208.03 9291.791 13466.50 312.00 6.00 Sociëteit tot Nut der Maatschappij Nieuwe Sociëteit van Voorzorg Maatschappij vanVoor- zorg J7 t>0 c y 8> o ■S ■s V tl O 4 1 1 fe; S br bt V o i Sociëteit. Wij zorgen voor zieken en be grafenissen Sociëteit: Wij zorgen voor elkander «.00 Begrafenis - Maat schappij tot Nut van ’t Algemeen 6 g g a aj Ms iiis Inrigting tot het ver- leenen van hulp in ziekte en overlijden i onder beheer van het ’sGravenhaagsch Departement der Maatschappij totNut van *t Algemeen Totalin - 169177(2223 124.70 i ƒ324.90 11368 1603 4036.00^ 155.08 I f k §- O £r 76.701 3225 4053993.80 Sg5 - - g ;a e j '1361171 129'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 220