I> Uw Bestuur zal al wat in zijn vermogen is blijven aanwenden, tot verbetering van den gezondheidstoestand onzer bewoners. Doch daartoe roept het ook Uwe voorlichting en hulpe inU zult ons haar niet ontzeggenwant geen schoonere taak is den mensch weggelegd dan te werken aan de verbetering van veler lot. Het Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende Hasse te 's Gravenhage J. P. Delpkat Voorzitter. .1. J. DE LA BassECOUK CaAN Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 225