’s Gkavenhage den 20 April 1868. en 56 bronzen medailles, benevens 77 getuigschriften zijn uitge reikt geworden, terwijl door ruim 1900 personen, waaronder 1300 leden van den tuin, die tegen een geringen entreeprijs toegang haddende tentoonstelling werd bezocht. De finantiële toestand van het Genootschap belooft vooruitgang. Over 1867 wordt zelfs een dividend aan de aandeelhouders uit gekeerd. Het bestuur wordt uit en door de aandeelhouders ge kozen. De in de wetenschappelijke wereld bekende Dr. P. Bleekek is Voorzitter; de Heer L. F. Kevies Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 228