sfHê 1 I I s 3= 8 2 z: s s s g 3s 5 g ï- g g l|2.S? Sgffg-s- g h-* o ro 5= w Ci to to 5 to C3 Afgemaakt. to o< Hersteld. to totototototototototo CiCClCsO’O’O'OtO’tO kUcc-— OOOBtOrOtOrOtOtOtOtO i l-^H-COXOOOOOOOOQOOS Afgemaakt. Hersteld. nog ziek. Aan de ziekte gestorven. Aan de ziekte gestorven. 55 to to I— -J o o» g> c *C Ci <C K CD C3 S3 s- z <D ct 00 O O' ci J. <1 I I Aangetast. O T Ct S’ g Ct Ct Ct 53* Ct ct s Ct Ct Ct of o w CD K Hoeveelheden runderen bij den aanvang der week aanwezig. a> -x oo oo co o »-* to ro os o* 4- O rf». O o co t£> 9 N M ff a a e w S o W 2 H Z K S= I Aan het einde der week nog ziek, i Aangetast. 5S CC »-* K* I—L l-S »-4 V-a H* totorototOfcOt-*>-*oG OoCCOSCPtOtOCPCOCSCi >-*OOOOOOOCDO OOCDCPCOCDCOao-JItO o» ro to o to In het geheel nog ziek. ro h* 4^ O Ci Cl Cl Cl -1 I O ro o ro Cc »£- 05

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 229