1 I I 1 i. Il I J1 - i i rt •p s pl ijl J I I i I i s 4 I s 5 s s ij if h« Ff 'Hf E I <S >- o o STAAT, houdende opgaaf van de middenprijze nn Veld- en Tuinvruchten, onderscheidene marktdagen van hel jaar 186 aangebragte hoeveelheden. OoftVeeBoter en Kaasop de markt gebragl in de Gemeente ’s Gravenhage alsmede van de Bijlage EE. r tt id. HOEVEEL HEDEN. MIDDEN- PRIJZEN. g O V 235; 560 15,530 42,740 56,310 192,145 11,305 id. pond. 3 1.80 id. cn C3 CS §0 g 'K O f 1.60 het mud. I 13,650 I mudd. f2.15 id. 0.18 het pond. f 0.52 h ƒ0.55 id. g g‘ c. CÖ ■g o fl rd ce i 2? I ca BOONEN. s 1 IX i 0.091 0.06 0.09 id. perpot.J id. 2 78,310 299.850 pond. id. 5 -5 t’i igfi I CJ i b£> g I 811 st. 1.40 id. W 'i co E c De aanvoer van Rogge, Gerst, Haver, Tarwe, Erwten enz. was zóó onbeduidend, dat gemeend heeft de opgaven daarvan te mogen nalaten. id. I potten. id. ƒ0.44 het pond. a 'S Q o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 230