If 2146 te zamen If te zamen 234 145 tf V. Kijverheid. A. FABRIEKSNIJVERHEID. J. J. van den Berg, 1 schoonermetende 650 tonnen. 741 755 C. J. Jut en C°. driemastermetende 1 1 en der en Julij Onder de fabrieken komt eene eerste plaats toe aan de Ijzer gieterijen en fabrieken van stoom- en andere werktuigen van de van de firma L. J. Enthoven en C°. en der Naamlooze Ven nootschap Ijzergieterij de Prins van Oranje Verkeerde de laatste in bloeijenden staat, eerstgenoemde vond niet altijd ge noegzaam werk om het gewone zeer uitgebreid getal werklieden geregeld en met billijk voordeel aan den gang te houden. Niette min is dit belangrijk établissement wederom uitgebreid met eene L. van der Hilst en C°. 1 schooner, metende87 1 147 de firma H. P. Mutters en Zn. de Gebr. Deenik, welke in Junij Tot ons leedwezen zien wij ons buiten staat, nadere bijzonderheden, aangaande deze belangrijke fabrieken mede te deelenaangezien beide firma’s behooren tot de velewelke gemeend hebben ons verzoek om inlichtingen onbeantwoord te moeten laten. Bij den terugblik op dezen voornamen tak van bestaan dezer Gemeente trekt vooral de aandacht de uitbreiding, die het getal reeds aanwezige fabrieken mogt ondergaan door de opening der meubelfabriek van (sigarenfabriek van 1867 plaats vond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 246