Het kortstondig bestaan B. AMBACHTSNIJVERHEID. De neiging tot uitbreiding der stad, ofschoon in 1867 niet De inzendingen naar de algemeene tentoonstelling te Parijn hebben, voor zooveel 'sGravenhage betreft, behalve in schilderijen en teekeningen, voornamelijk bestaan in proeven van photographie en lithographie zilver-ijzer- en koperwerk rijtuigen kurken visschersgereedschappen meelbloemen enz. Bekrooningen vielen ten deel: de gouden medaille aan de Hollandsche Maatschappij van Landbouw en den Heer G. de Seriere; de zilveren medaille aan de Heeren L. J. Enthoven en C0., N. Koechlin en C°. en A. E. Maas; de bronzen medaille aan de Heeren M. Verveer, M. L. Hermans en C°. en Zalme. Eervol werden vermeld de Heeren J. Smulders en C°. Ph. de Meijer, J. H. Kromhout en L. van der Hilst en C°. het aanbrengen van vijf werktuigen om brooddeeg te kneeden; een werktuig om het deeg in gelijke deelen te verdeelenop de Parijssche tentoonstelling geëxposeerd onder de benaming van deegverdeeling-controleermachine en door eene eigen gaz- inrigting. Behalve twee stoomwerktuigenrespectivelijk van 40 en 8 paardenkracht, zijn in deze belangrijke fabriek 70 vaste arbeiders boven de 16 jaren werkzaamhet kantoorpersoneel niet mede- gerekend. Omtrent de 's Gravenhaagsche wasch- en bleekinrigting nonder directie van den Heer H. J. Wentink, zijn ons geene nadere bijzonderheden bekend geworden, dan dat daarin 8 mannelijke en 59 vrouwelijke arbeiders boven de 16 jaren werkzaam zijn dat zij wordt gedreven met een stoomwerktuig van 6 paardenkracht en dat in 1867 daarin zijn aangebragt: ijzeren mangels door stoom verwarmd, alsmede droogtrommels enz. van deze inrigting, die naauwelijks twee jaren werkt, geeft nog weinig regt om tot de meer of mindere mate van hare levens vatbaarheid te besluiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 249