18 te zamen. Transporter. 1092 strekk. ell. 115 193 62 39 69 8 155 191 57 10 Mei het leggen van trottoirs wordt voortgegaan en o. a. werd de Papestraat over de gehcelc lengte ter wederzijde daarvan voorzien; dit werk werd, hoevele bezwaren daar aan ook verbonden waren, uitvoerbaar door de welwil lende medewerking van de eigenaars en bewoners. De beide trottoirs hebben eene lengte van 180 strekkende ellen; bovendien werden trottoirs gelegd: aan den Stationsweg in de Van Limburg Stirumstraat in de Van Hogendorpstraat in de Slicherstraal aan den Gortmolenweg in de Jacob Catsstraat. in het Noordeinde op de Veenkade in de De Riemerstraat. in de Westerbaenstraat aan de Laan van Meerdervoort. de Gevangenpoort, terwijl met oude keijen eene menigte straten en sloppen verstraal werd. Bovendien werden voor hel eerst bestraateen gedeelte van hel Oranjeplein de Slicherstraalde Gortmolenwegde Veenkadede De Riemerstraat en de Westerbaenstraat. De oppervlakte der gedane bestralingen en verstratin- gen beliep in totaal: met nieuwe keijen. oude keijen koten Waalmoppen IJsselklinkert 193 strekk. ell. 8,679 vierk. ellen. 52,841 6,982 21,651 12,286 102,439 vierk. ellen. B i>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 24