19 Transporlere. 448 ell. 160 ell. 70 110 12 8 88 Transport op den Denneweg aan den Bezuidenhout. in de Korte Poten in de Oude Molstraat in de Molenstraat in de Van der Duynstraat op het Oranjeplein Totaal terwijl over de geheele lengte van den Noordwal tusschen de boomen een voetpad gelegd, hard gemaakt en met schelpen bedekt werd. Riolen. In de Raadsvergadering van den 12den Maart 1867 werd een plan voor een nieuw rioolstelsel aange boden, dal evenwel nog niet onderzocht is, uit hoofde de Gemeenteraad heeft geoordeeld vooraf door deskundigen te moeten doen onderzoekenof het bestaande rioolstelsel niet voor verbetering vatbaar zou wezen. In afwachting van eene beslissingzoowel hieromtrent als ten aanzien van het aangeboden planheeft men gemeend slechts spaarzaam met het leggen van nieuwe riolen te moeten voortgaan en die alleen te moeten doen maken in straten en op plaatsen, waar geen gelegenheid tot uit- of afwa tering bestond; in dat beginsel werden nieuwe riolen gelegd in de De Riemerstraatover eene lengte van in de Westerbaenstraat, in de Slicherstraat, aan den Stationsweg, in de Van der Duynstraat, aan den Bezuidenhout, 1092 strekk. ell. 6 41 50 25 13 26 42 1475 strekk. ell.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 25