tl tf tl n u u H H V n u n u ff u te zamen 47 1020 's Gravenhage naar Delft, 216 - B. TE LANDE. Omtrent geen dezer diensten zijn ons klagten bekend geworden ofschoon de toenemende concurrentie van nadeeligen invloed is op hunnen toestand. 2, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1 1. 3. 1, 2, 1, 1, 38 33 10 17 7 18 18 12 15 15 15 45 14 28 7 10 Transport Van Voorburg Voorschoten Stompwijk Leidschendam Soeterwoude Bodegraven Zegwaart Pijnacker Zoetermeer Maassluis Maasland Monster Hondsholredijk Naaldwijk Wateringen Quintsheul De dienst der Hollandsere Ijzeren Spoorwegmaatschappijtot vervoer van reizigers en goederen in de rigting van Rotterdam en Amsterdam, voorziet voldoende in de behoefte voor deze Ge meente. Nogtans zal zij ten deze aanmerkelijk worden gebaat, als de geprojecteerde aansluiting van 's Gravenhage aan den Bhijn- spoorweg zal zijn tot stand gebragt. Niet minder wenschen wij dat deze aansluiting zich spoedig zal mogen uitstrekken tot Scheve- Voor het vervoer van personen van Leyden en tusschengelegen plaatsen zijn in geregelde vaart tusschen 's Gravenhage en Delft 16 volksschuitenmetende 231 ton u Leyden 3 45 te zamen 19 27, metende 718 scheepston U

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 262