h Fabrieken t De Kamer van Koophandel en te sGravenhage Aldus vastgesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gravenhagein hare Vergadering van den 24sten Maart, 1868. J. B. Maxwils, Voorzitter. v. d. Velde, Az., Secretaris. prijs gesteld. De vermindering van het tarief voor het telegra- phisch verkeer doet de noodzakelijkheid der verlaging van het brievenport slechts levendiger gevoelen een hoog tarief voor het vervoer van binnenlandsche brieven is onbestaanbaar, naast een laag tarief voor de verzending van binnenlandsche telegrammen! y De Kamer neemt daarom de vrijheidUwer Excellentie eer biedig te verzoeken om, door bevordering der invoering van een uniform briefport van 5 cents voor de binnenlandsche brieven het geheel te voltooijenwaaraan Haar Ambtgenoot voor Binnen- landsche Zaken zooveel heeft toegebragt, door het helpen invoeren van het lager tarief voor binnenlandsche telegrammen. (get.) J. B. Maxwils, Voorzitter. y v. n. V elde Az.Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 274