I r I -- - -- I 1 AANTAL Andere ingevoerde AARD TOESTAND. NAMEN Hoogste werktuigen MANNELIJK. VROUWELIJK. weekloon. DER DER concessien. of verbeteringen. TOTAAL. FABRIEKEN. FABRIEKANTEN. Neville D. Goldsmit. i Minder gunstig. 10 en ƒ0.90 per dag. 40 420 460 6 1 •Bloeijend. i ƒ0.60 per week. 2 41 383 8 1 1 Meubelfabriek. Gebr. Horrix. bekwaamheid per unr. 1140 b 1501 155 5 Rijtnigfabriek. 16 1 1 Geschutgieterij. J. J. Marita. U Vrij gunstig. Boekdrukkerijen. tt n H f n n n 32 1 1 M. Vierling Jr. Stoomfineerza gerij. W 12 1 1 H. H. van Gogh. Stoomhoutzaagmolen. 5 1 1 F. H. van Malsen. Machinaal timmeren. tt 1 1 1 H. Hotz. Smederij. H Gruttenen. Kleederbleekerijen. H n I M. L. Hermans en Comp.! 26 3 3 1 1 1 Verleende of ingetrokken u ft ft Steeds in bloei toe nemende. |C. Blommendaal. H. L. Smits. IC. H. Susan Jr. 9 6 18 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 8 2 2 6 10 6 1 2 2 2 2 6 2 2 5 4 2 6 4 boven 16 jaren. 6 37 beneden 16 jaren. 1 1 1 1 1 1 1 1 60 30 4 4 16 12 23 tt i 2L -3 Ijzergieterij, fabriek van stoom- en andere werktuigen. /J. Leenen. IJ. Smeelc. fM. Roozenburg. 1 perforeermachine. Algemeene landsdrukkerij. |J. A. de la Vieter. j iGebr. Belinfante. boven 16 jaren. N'aamlooze Vennootschap ijzergieterij de Prins van Oranje. Een stoomhamer tot het maken van rood en geel koperen bo dems en pannen. fl GETAL ARBEIDERS OP 31 DECEMBER 1867. 1 locomobilehier nevens vermeld. dag- en 1 2 g S 'P ^1 Overgegaan van J. P. i I v. d. Maesen. 20 7 en ƒ0.30 per week. 369 en 275 per week gezamenlijk. n (L. J. Wijsman. |G. C. Smcele. 11 wagenkraan, 1 draai-1 bank, 1 radiaal boor-; machine, 1 vnnrwer- kerskraan, 1 lang; gat boormachine. j Niet opgegeven. Bloeijend. j beneden i i 16 jaren. j --i 'Knijpers en van Duijl. Gebr. Giunta d’Albani. Fabriek van loopend gaz. Koperpletterijkoper- L. J. Enthoven en Comp. I en loodpletterij, vuur- steenfabriekijzer gieterij en werktuig- fabriek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 276