i I 7 I 1 X; 1 8 i AANTAL Andere ingevoerde Verleende N A M E N AARD Hoogste VROUWELIJK. MANNELIJK. werktuigen of ingetrokken TOESTAND. DER DER dag- en weekloon. of verbeteringen. concessien. FABBIEKEN. beneden 30 en ƒ7.50 per week. 70 70 Brood- en meelfabriek. Vrij gunstig. 12 en 2.50 per week. 67 59 2 1 8 2 1 3 Vereenigiug. Wasch- en badhuis. iet opgegeven. 2 1 2 J. F. Volgraff en Zoon. Distilleerderij. ii 0.50 en ƒ3.50 per week. 20 6 20 J. Mouton en Zonen. Voldoende. ft I 3 1 1 1 1 A. v. d. Kroft en Zoon. Stoomkarn molen. 1 1 1 1 Wasch- en bleekinrig- ting. Fabriek van chemica-( lien. Directeur W. F. van der Putten. F. J. Moet. ,J. L. F. C. Snabilié. beneden I 16 jareu. boven I 16jaren. <Z> 2 1 Directeur H. J. Wentink. boven 16 jaren. Distilleerderij 2de kl. Voor de le maal veranderd in een der bruik gemaakt 1ste klasse. J Werkt nog te kort I om den toestand te bepalen. 1 ge-, van de concessie tot vrij dom van spiritus. 1 I Fabriek van chocolade|P. H. M. Nieuwerkerk. H. P. Gortz. en suikerwerken. 40 5 brooddeegkneders 1 deegverdeeling - controleermachine j eigen gazinrigting. TOTAAL. 1 6 IJzeren door stoom I verwarmde mangels, i droogtrommels enz. GETAL ARBEIDERS OP 31 DECEMBER 1867. 1 2 IJ tl FABRIEKANTEN. I beneden I 16 jaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 277