ALGEMEEN VERSLAG ’SGRAVENHAGE GEMEENTE 1867, TOESTAND BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD 27st(‘ii April 1868. J VAN DEN i DER 4 OVER UITGEBRAGT DOOR J IN DE VAN 1>EN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 3