r 34 HOOFDSTUK VII. 2345 te zamen 905 te zamen Actief Reserve. 1273 1072 a. b. Sterkte van den eersten Ban der Schutterij. Actief641 Reserve264 De werkelijke sterkte der Schutterij in meente was HOOFDSTUK VIII. Het getal der kerkelijke gemeenten en gebouwen, als mede dat der dienstdoende leeraren of geestelijken voor elk Kerkgenootschap, werd vermeld in het Gemeentever slag over 1866. Uitgaven voor de openbare eeredienst hebben in 1867 niet plaats gehad en de Gemeente heeft in dat jaar ook 694 230 24 De bij de Wet gevorderde actieve sterkte der Schut terij bestond uit1245 de Ge- 2345 Hel aandeel der Gemeente in de ligting bedroeg: 254 man. dat der ingeschrevenen in de Gemeentewaarnaar het aandeel is berekend dat der ingelijfden bij de Landmilitie dat der ingelijfden bij de Zeemilitie Nationale Militie en Schutterij. t b. SCHUTTERIJ. Kerkelijke Zaken. a. NATIONALE MILITIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 40