1:1 36 HOOFDSTUK IX. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1. on- 1 L 5 i g i Cert. 2|°/0 Nat. Schuld, groot 1000, aan het Par. Kerkbestuur van den H. Jacobus, door wijlen Mejufvrouw F. G. L. van Langen. Openbare scholen. Het aantal scholen bestaat uit: acht armenscholen drie scholen voor minvermogenden, en twee burgerscholen voor meer uitgebreid lager derwijs. Het getal hoofdonderwijzershoofdonderwijzeressen hulponderwijzers en hulponderwijzeressen, mitgaders kwee kelingen, is vermeld in den hierna volgenden staat: y i SCHOLEN VAN LAGER ONDERWIJS. AANDUIDING Aanmerkingen. klasse. Burgerscholen Groote markt. Kerkplein 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 2 4 fi 5 5 5 4 5 5 5 3 4 i DER SCHOOL. 5 onderwijzeres 10 10 kweekelingen. 5 5 5 I 5 5 5 9 9 9 I S Scholen voor minver mogenden Jnfvrouw-Idastraatj Achterraamstraai Verlengde Badhuisstraat Op al deze scholen wordt on derwas in de handwerken gegeven, waarvoor zijn aan gesteld 4 4 4 ii ii ii ii 10 ii ii ii 6 Armenscholen Lombardstraat Nieuwe Schoolstraat Kortenhosch Ammunitiehaven. Zwarteweg. Lepelstraat Keizerstraat Badhuisstraat. 4 4 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 42