39 f 75,516.24 Totaal f 4,664.491 Bijzondere scholen. Het aantal scholen bestaat uit: meisjes, en Transport Uitgaven van allerlei aard, als: Bijdragen der onderwijzers voor pen sioenen Prijsuitdeelingen - 5,535.05 f 10,199.541 - 911.394 - 814.144 f Tl,WA .18 De schoolgelden hebben bedragen: die der scholen voor minvermogenden burgerscholen voor meer uit gebreid lager onderwijs Te zamen 19 scholen van verschillende instellingen; 9 particuliere scholen voor jongens alleen of voor jongens en meisjes; 16 particuliere scholen voor 2 scholen voor volwassenen. Het getal hoofdonderwijzershoofdonderwijzeressen hulponderwijzers en hulponderwijzeressenmitsgaders kweekelingenis vermeld in den hierna volgenden Staat I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 45