11 It 111 it li if k it =ïs li It ““i ■i i s &S 40 1 i g AANDUIDING 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 7 1 1 4 6 2 8 1 1 2 4 1 1 1 7 2 10 1 2 1 2 1 1 1 1 1 13 2 135 26 4 1 1 1 1 1 3 1 9 1 1 DKR SCHOOL. 1 1 4 8 4 4 6 2 9 3 2 6 Totaal van elk geslacht. 14 5 17 4 9 12 I 16 5 7 12 6 1 2 10 1 Vrou- welijk 1 2 1 1 I 1 4 3 Man nelijk. I i 1 ■5 I School van den Kerkeraad der Duitsch Evang, ge meente Diaconieschool der Ned. Herv. gemeente Waalsche Diaconieschool School in het Diaconiehuis der Ned. Hervormde ge- meente School bij het Luth. Wees huis Id. bij het R. C. Wees huis (voor jongens) Id. id. (voor meisjes) Id. in het Burgerweeshuis Id. in het Isr. Weeshuis J Charitable Societeitschool School der Christ. Afges. gemeente Id. der Vereeniging van den H. Aloysios Idiotenschool School onder beheer van bijzonder? personen in de Nobelstraat Id. id. Wagenstraat Id. van h. Depart, ’s Gra- venhage der Maatsch. tot Nut van *t Algemeen Armenschool der Vereen, van Vincentins da Paulo Burgerschool dier Vereen. Meisjesschool van het ge sticht de Voorzienigheid te Scheveningen .i School van den Heer F. van VlietI ld. v. d. Heer A. van Rijn School van den Heer J. van Ham ld. v d. Heer B. C. Korn- feldt ld. v. d. Heer B. Neuman

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 46