42 gemiddeld. 2486 2251 4737 1064 894 gemiddeld1958 Zondagscholen en Werkscholen worden in onze Ge- meente niet gevonden. 1867 1867 1038 1045 1069 2250 2270 2211 2271 4769 4699 4685 4794 910 927 806 933 2519 2429 2474 2523 Herhalingscholen. De Vereeniging Licht Liefde en Leven heeft met Mei 1867 eene Herhalingschool geopend, van welke alzoo voor het eerst alhier melding wordt gemaakt. Het onderwijzend personeel is zamengesteld uit één hoofdonderwijzer en een hulponderwijzer. Het getal der leerlingen bedroeg van beide geslachten 72. Het getal leerlingen bedroeg: op 15 Januarij 1867 15 April 15 Julij 15 October 1867 Kosteloos onderwezen werdengSSk op 15 Jan. 18672013 leerlingenwaarvan 1103 15 April 1867.1965 15 Julij 1867.1851 15 Oct. 1867.2002 Ten behoeve dier scholen werden evenmin subsidiën van het Rijk, van de Provincie of van de Gemeente ver leend, en de bijdragen, die door de verschillende corpo ration aan de 19 eerslgemelde scholen werden toegekend, kunnen door het Gemeentebestuur niet worden opgegeven. Mann. Vrouw. II. HERHALING, ZONDAG-, WERK- EN BEWAARSCHOLEN. Beide geslacht. Vrouw, geslacht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 48