r B IJ L A G E N. I A. B. C. D. G. H. bijstand in het beheer van het Gemeente- K. L. O. P. «4 de school voor Middelbaar Onderwijs met S. aau T. U. de 2de Afdeeling dier W. M. N. I. J. Q K. voor de gymnastiekschool. Curatoren van het Gymnasium over over de scholen van Middelbaar Staat van den maandelijkschen loop der bevolking. der sterfte naar den burgerlijken staat en den ouderdom. - over de afdeelingen. bevolking naar de godsdienstige gezindheden. - - beroepen, door de overledenen uitgeoefend. Opgave der oorzaken van het overlijden. Rapport der Commissie van beheer en toezigt over de verzameling van geschied- en oudheidkundige voorwerpen op het Raadhuis. Staat der Ontvangsten over 1866. - Uitgaven over 1866. Rapport der Commissie van badhuis te Scheveningen. Staat der gebruikte baden. Lijst der openbare Gemeente-gebouwen. Rapport van de geneeskunstoefenaren. Statistieke opgave der cholera-epidemie in 1857. Verslag der Commissie van bijstand in het beheer van het Gasthuis. Rapport van den Gasthuisdoctor. Verslag der Plaatselijke Schoolcommissie. der Commissie van toezigt Onderwijs. Programma der lessen tweejarige cursus. Programma der lessen aan de Hoogere Burgerschool voor Middelbaar Onderwijs (Gymnasium 2de Afd.). Verslag der Commissie van instelling. Programma der lessen aan die 2de Afdeeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 5