s 6'1 Dal der tuinvruchten, het HOOFDSTUK XII. I. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. J. F. Mansvelt Beck. schapen houders van schaapskudden geiten en bokken varkens Verder kunnen wij omtrent het pluimvee mededeelen, dat volgens globale begrooting alhier aanwezig zijn 2800 hoenders 14 kalkoenen, 162 eenden, en 9 zwanen. Wij laten hier volgen eene opgave van periodieke af treding van de helft der leden: 270 2 220 316 De middenprijzen van de veld- en ooft, het vee, de boter, de kaas, het hout en de schors zijn, even als de ter markt gebragte hoeveelheden, opge nomen in den staat Bijlage EE. -8-f 187 I Handel en Scheepvaart. Nijverheid Het getal kiezers opgekomen bij de NAMEN 1 Aanmerkingen. DEK BENOEMDE LEDEN. 940 268 J. A. Keurenaer. Gekozen. Idem. <x> r-< 0 bb s f -s E bb OJ D

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 67