63 X. XI. III. IV. I. II. VIII. IX. Van onze zijde hebben wij evenwel nog behoefte met lof te gewagen van de wijze, waarop onze fabriekanten en nijveren hebben bijgedragen lot de Algemeene Nijver- heidstentoonstelling te Parijs, voor welke ook uit ons Museum van Oudheden eenige voorwerpen zijn verstrekt. Wij achten ons gelukkig te kunnen vermelden, dat voor Algemeene beschouwingen. Handel: a. Binnenlandsche handel b. Buitenlandsche handel. Visscherij en daarmede verwante bedrijven. Scheepvaart a. Binnenlandsche; b. Buitenlandsche. V. Nijverheid a. Fabrieksnijverheid; b. Ambachtsnijverheid; c. Inrigtingen in het belang der werklieden d. Instellingen en inrigtingen in het belang der nijverheid. VI. Geld- en effectenhandel. VII. Assurantiewezen. Bank- en credietinstellingen. Middelen van vervoer: a. te water; b. te lande. Inrigtingen in verband met handel en nijverheid a. Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij b. Stoomvaartmaatschappij c. Billitonmaatschappij d. Maatschappij tol exploitatie v. Staatsspoorwegen; e. Gazverlichting- en Verwarmingmaatschappij. Inrigting en handelingen der Kamer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 69