Verslag der Commissie van toezigt X. Y. Z. AA. BB. enz. 1». 2». 3». 4». 5°. 6». 7». CC. DD. EE. -oOBsMeoo begrafenisbussen. i het driemaandelijkse!! gebruik der wasch- en bad- FF. GG. Opgaaf van inrigting. Verslag van het Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. Nota betreffende het Kon. Zoöl. Bot. Genootschap van Acclimatatie. Statistieke opgave betreffende den veetyphus. Staat der middenprijzen en der hoeveelheden van de ter markt gebragte granen en vruchten. Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Prijzen der granen en van het brood. over de Koninklijke Muzijkschool. van den Raad van Bestuur der Akademie van Beeldende Kunsten. van het Burgerlijk Armbestuur. van Inspectores der Gemeente-apotheek. Tabellen der Leen- en Spaarbanken Banken van Leening. Spaarbanken. Spaarkassen. Hulpbanken. Zieken- en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 6