I I I r 1 I I STAAT van de Overledenen te ’s Gravenhage in het jaar 1867, in de onderscheidene Afdeelingen. Bijlage C. 2de 4de 5de 7de 6de 8ste Totaal. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. 29 UNUARIJ 19 24 19 39 189 29 12 18 fc’EBRUARIJ. 25 35 21 15 14 182 29 33 10 AART 19 57 28 19 18 51 43 15 250 36 19 17 12 PRIL. 13 37 177 28 15 39 19 >IEI 20 17 14 34 17 190 30 25 13 ÜNIJ 16 32 31 34 9 19 179 30 18 ULIJ 15 11 7 33 32 10 156 35 19 8 ÜGUSTUS 13 36 6 18 27 162 13 25 I i SEPTEMBER 42 57 11 27 20 218 23 iCTOBER. 42 23 12 18 32 14 33 12 186 NOVEMBER 18 19 11 19 31 14 26 24 162 DECEMBER. 33 29 10 18 27 9 25 33 184 I 265 Totaal 228 162 433 I 141 203 2235 Afd. 428 I 375 Is te MAIIXDEN. i Afd. 3de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 79