HOOFDSTUK I. LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. 445 822 Werkelijke bevolking op 31 De cember van het vorige jaar Vermeerdering gedurende het jaar door: 40,039 47,762 87,801 Geboorte 1,627 1,508 3,135 Vestiging 2,158 2,100 4,258 Geheele ver meerdering 3,785 3,608 7,393 Vermindering gedurende het jaar door: Sterfte. 1,029 1,046 2,075 Vertrek 2,311 1,740 4,051 Geheele ver mindering3,340 2,786 6,126 Verschil tusschen de geheele vermeerdering en geheele ver mindering 445 822 1,267 Bevolking op 31 December 1867. 40,484 48,584 89,068 i Bevolking. Vrouw. I. Mann. Vrouw. Maan. Vrouw. geslacht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 7