Sterfte In 1S67. BEROEPEN door de Overledenen uitgeoefend. I 2 i 1 2 I 1 o 11 Huisschilder 24 Insirumentslijper Bijlage E. Koetsier 1 (Gepens.) Ambtenaar Apotheker Arbeider Artillerist Barbier Bedienaar der begrafenissen Bediende Beeldhouwer Behanger Besteller Biersteker Bleeker Blikslager Bloemist Bode Boekbinder Boekdrukker Boekhandelaar Boekhouder Bontwerker Bouwman Breidster Broodbakker Commies (Adjunct-) Conducteur Deurwaarder Dienstbode Dragonder. Gazmetermaker Geëmployeerde Generaal-majoor. (Gepensioneerd) Gistkooper Gouvernante Grenadier Hoedenmaker Hofbediende 4 2 (Gepensioneerd) ter zee 3 2 1 2 1 o 2 1 1 1 1 12 4 10 1 1 11 4 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 6 1 1 Horologiemaker 1 Jager 2 Kabinetwerker. 1 'I Kamerdienaar. 6 Kantoorbediende 4 i Kapitein 5 i 3 2 ij Klapwaker. 3 Kleedermaker 1 Koekbakker 1 Kok Kolonel (Gepensioneerd) 4 Koopman 1 2 1 2 1 1 1 Korporaal Koster Kruidenier Kruger Kunsthandelaar Kunstschilder Kunstvuurwerker 2 I Kurkensnijder Landmeter bij het Kadaster 1 Leerkooper Letterzetter Lijstenmaker Linieerden Logementhouder Loodgieter Majoor (Gepensioneerd) Mandenmaker Melkverkooper Melkverkoopster

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 81