het riddermaal op TI. Astrea. Augustus 1854, waarin eene lijst van L. G. Visscher, houdende opgave der bestaande beschrijvingen van ’s Gravenhagewaarbij gevoegd zijn vier manuscripten vermeldende 1°. hetgeen op die lijst is overgeslagen 2°. dienaangaande op de Koninklijke bibliotheek, en 3°. op het Museum Meermanno Westhrenianum gevonden wordt. Levensbeschrijvingen van Haagsche ingezetenen, be schrijvingen en dergelijke stukjes. Het zonnehof, de vreugde, de blijdschap, nieuwjaars Haranquevertoond op den Haagschen Schouwburg 1753—1755. Nieuwjaarsgifteen lied tegen de gespikkelde huwelijken P. van Os 1755. Antwoord tegen deze nieuwjaarsgift H. Scheurleer en op het lied. Vreugdegalm ter gelegenheid van de St. Jorisdoelen 21 Maart 1754. Dr. R. Bennink Janssonius de eerste openbare pre diking der Hervormden te ’s Gravenhage Augustus 1566. Haagsche historische almanak 1803 en meer. Munten gevonden een el onder den beganen grond op Soetenburg later Zeemanskoop te Scheveningenen het zegel van het Departement des Ponts et Chaussées dans les departements de la Hollande. Van den Heer T. van VVestrhebne Wzn: a. Het Abum amicorum van den dichter Johan van Hoogstraten, geboren te ’s Gravenhage in 1741. b. Een exemplaar van zijn werkPaulus Potter sa vie et ses oeuvres. III. Van den Heer S. Lankhout, een exemplaar met sleutel- plaat, van de bij hem vervaardigde kunstplaat, voorstel lende de eerste steenlegging door Z. M. den Koning, van het Monument voor 1813 op den 17den November 1863, in het Willemspark.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 88