a. van het de ’s Gravenhaagsche Scherpschutters-ver- van den Meiboom door de Schutterij; IV. Van den Heer Petrus Regogt van Maastricht, een dito in lijst met glas. V. Van den Heer L. J. Lefêbre een exemplaar van de medailles ter herinnering aan den Watersnood van 1861. VI. Van den Heer M. Henriquez Pimentel, een doorhem geschreven artikel over de Synagoge der Portugesche Joden in den Haag. VII. Van den Heer M. M. Codvée, een exemplaar jaarboekje van eeniging 1867. VIII. Een onder couvert bij den Burgemeester ontvangen pho- tographisch portret in albumformaat van Gijsbert Kakel van Hogendobp, vervaardigd door R. Severin' alhier, waaronder in schrijfletters (fac simile) staat afgedrukt Berlin ce 16 October 1781en aan de keerzijde dragende: Botterdam 22 October 1867. F. v. H. Deze verschillende voorwerpen zijn op de vroeger daarvoor aan gelegde Catalogussen geplaatst geworden. Steeds wordt er zorg gedragen voor de getrouwe naleving der bepalingenomtrent de bergingbewaking en bezigtiging der ver zameling. Dat het Museum meerdere bekendheid verkrijgt getuigt het vele bezoek dat het te beurt viel. Niet minder dan 250 personen kwamen gebruik maken van de gunstige bepaling die de Donderdag middag daarvoor aanbood. De 800 ter goeder rekening aan de Commissie verstrekt, heeft zij besteed tot aankoop van schilderijenpenningenplaatwerken boeken en verdere benoodigdheden als: Eene schilderij van A. Wijnants, Noordeinde. Penningen 3 gouden van vroedschappen t>. 2 van Pictura; c. 1 Planten d. 1 Groote vergadering der Staten-Generaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 89