De Commissie voornoemd H. Collot d’Escuky, Voorzitter. J. M. Stobberingh, Secretaris. J. van Olden- den ouden en Verschillende boekwerkeneen zestigtal photographische afbeel dingen van ’s Gravenhage en de omstreken de portretten van den predikant Batelier en van Ledenberg door J. Stolker; afbeel dingen der begrafenis van Prins Maurits door J. Vevelaer en een onbekende; die van Prins Prederik Hendrik door F. Lies hout en T. van Beüsekom die van Prins Willem IV door S. B. en door D. Langeweg; afbeeldingen van het sterfbed van Prins Madrits door J. Verstralen en door N. Geelkerck; D. van Emden de victori waegh; W. Swanenbgrg de zeilwagen in drie bladen; C. J. Visscher de justitie van Barneveld; Justitia d’Grote Seeff; afbeelding van de nieuwe tijdtteregtstelling der zamenzweerders te ’s Hage in 1623; gezigten van 's Gravenhage geteekend door La Fargüe D. Marot en anderen; enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 90