LIJST DER OPENBARE GEMEENTEGEBOUWEN Bijlage L. Architectswoning. Asch- en vuilnisstalen. Bank van leening. Bergplaats in de Lijnbaan. Bestedelinghuis. Brandspuithuisjes. Bureau van politie op de Groenmarkt. Bureaux van politie (hulp). te Sckeveningen. (vroeger) thans bestemd voor ziekenhuis. Gasthuis. Geefhuisjes. Havenbureau. Korenbeurs. Magazijn aan de Gemeentewerf. en woning in de Zandpoort. Marktmeesterswoning. Schuttersdoelen. Telegraafkantoor te Scheveningen. Tolgaarderswoning aan den Badweg. «u Scheveningschen weg. Toren van de Groote kerk. u Kloosterkerk. te Scheveningen. Vischmarkt. Waag- en boterhuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 99