Bijlage D. STAAT van de Overledenen te ’s Gravenhage in het jaar 1872, in de onderscheidene Afdeelingen. 1ste 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8> MAANDEN. Totaal. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. JANUARIJ 23 35 34 22 16 31 20 190 9 FEBRUARIJ 19 38 39 19 13 35 205 15 27 MAART 18 40 31 24 26 38 21 209 11 APRIL 41' 13 40 19 16 32 19 196 16 MEI 20 27 40 22 45 16 203 16 17 JUNIJ 29 25 30 23 28 14 14 171, 8 JULIJ 50 21 45 19 48 20 232 20 9 AUGUSTUS 49 23 45 33 40 250 22 27 11 SEPTEMBER 48 26 40 18 41 19 223 21 10 OCTOBER. 25 29 30 15 16 36 176 16 9 NOVEMBER 22 34 29 36 170 16 10 10 13 DECEMBER 39 19 27 182 15 36 15 17 14 Totaal 258 455 430 446 203 2407 245 229 141

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 100