BEROEPEN door de Overledenen uitgeoefend. Bijlage F- Arbeider Baardscheerder Banketbakker Bediende Beeldhouwer Behanger Blikslager Bloemist Bode Boekbinder Boekdrukker Boekhouder Boomkweeker Borduurwerker Broodbakker Burgemeester (Oud) Commissionair Conducteur Controleur der belastingen Distillateur Dienstbode Directeur der gemeente-badinrigting Geneesheer (Oud) in N. I Generaal-Majoor (Gepens Griffier (Substituut) bij het Prov. Geregts- hof Goudsmid Hofbeambte Hofbediende Horologiemaker (Gepensioneerd) (Oost-Indisch) (Gepens. O. I.) 1 2 1 1 2 3 2 1 4 2 1 1 1 1 11 1 9 1 2 2 1 21 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 11 2 1 1 2 2 10 6 2 1 16 1 1 11 2 4 1 1 2 2 2 3 1 1 4 1 1 1 1 1 16 1 1 1 Huisschildeq Huzaar Instrumentmaker J ager Kabinetwerker Kapitein Kastelein Kerkbode Kleedenklopper Kleermaker Knoopenmaker Koetsier Koffijhuishouder Kok Kolonel (Oud) (Gcp. Luitenant) Koopman Koopvrouw Koperslager Kunstdraaijer Kunstschilder Kurkensnijder Landbouwer Letterzetter Lid der Gedeputeerde Staten Logementhouder Luitenant ter zee 2de klasse Majoor (Gepensioneerd). Mandenmaker Matroos Metselaar Meubelmaker Minister van Binnenlandsche Zaken Modiste Muzijkant Agent van politie Ambtenaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 102