1 1 1 3 2 1 4 1 9 1 4 1 8 1 1 14 6 2 1 1 1 3 10 1 1 1 1 Stoelenmatter Stoker Straatmaker Stukadoor Stukrijder Stuurman Tapper Taxateur Timmerman Tooneelspeler Tuinman. Veldwachter (Rijks-) Verwer V isehverkooper V ischverkoopster Visscher Vleeschhonwer Voerman. Vormer Wagenmaker Waschvronw Werkster Winkelier Winkelierster Zaakwaarnemer Zadelmaker Zeepzieder 1| 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 14 1 2 2 6 1 1 Muzijkmeester Naaister Notaris (Candidaat) (Oud) Officier (Substituut) van Justitie Officier van administratie (Gepens.) Onderwijzer (Hoofd-) Onderwijzeres (Hulp-) Ontvanger der successieregten Oppasser Opperman Passementwerker Pianomaker Pianostemmer Predikant (Emeritus) Redacteur van de Staatscourant. Reeder Scheepstimmerman Schipper Schoenmaker Secretaris der Koningin Sergeant Sigarenmaker Smid Speelgoedmaakster Spoorwegbeambte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 103