i h 1 1 I Sterfte te 'sGravenhage in 1872, naar de oorzaken van den dood, den leeftijdhet geslacht en de maanden. I i l I tl te F 3 i I ►a L 41 I M.rv Ss! sol 5hI: I el si 41 =r 3 Jf 41 o 41 tH 41 CO 41 ïi co 6 I O G K Zi k i: van ov!:sn.i.n>i;v m|v. m| v. I 3 2 I I I 7 1 I I 5 1 g g g I o I s z z o g-S •3 s g s 17,1 2 - 8 1 1 S I 2 I 5 5 4.S. 3 g >1.“ I 7 I 2 o .2» o la g 2 I r-4 rt I s 7 g él e e 2 a M.jv. 1 I 44. I s a I I rH cö s d i s-2- s 7 I 9 I I I 11 1 ’i Aanmerkingen. M. V. V. M. V. V. M V. M. V. M. V. M. Levenloos aangegevenen 86 10 6 7 7 6 G 2 8 5 8 10 9 9 8 10 4 4 8 5 G 1 M V. M V. M. V. M V. M V. V. M V. M V. V. M V. M. M V. M V. M V. M M M.V. 1 I 1 3 2 1 2 3 1G 1 3 10 3 1 3 12 1 1 1 14 40 20 22 139 2. 18 13 12 7 24 15 15 10 41 10' 10 1G 13 9 34 23 41 G7 39 2G 201 7 11 11 10 3 2 2 1 1 34 5 G 11 14 jaren) 3. 2 2 1 3 2 1 1 2 1 10 1 2 4 3 2 1 13 11 4. G 3 5 4 5 7 1 5 5 1 4 4 G 5 1 G 58 10G 6! 11 4 8 17 48 G 4 23 25 27 I. 2 5. 4 6 7 2 G 5 5 1 7 4 10 3 3 3 2 3 8 4 48 4 3 5 2 1 2 2 1 1 48 5 i 3 1 1 11 8 8 1 1 5 4 8 3 1 1 1 9G 4 1 G. 2 7. 2 1 1 1' 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 9 1 2 13 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22, 1 1 2 8. 1 1 1 1 1 3. 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 4 4 8 1 2 2 10. Hydrops (ixc. 15, 17 eu 42) 3 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 3 3 1 1 1 1 1 3 13 33 1 2 4 1 1 11. Plotseling 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 Typhus II 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2 1 2 1G 25 4 1 1 3 9 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 13. F-bris typhoidea 8 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 9 17 1 13 1 1 1 1 II. Koortsen. l'ebres continuae 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 2 2 1 1 3 1 17 2 1 2 1 6 1 1 14 1 11 1 3 I 15. 2 1 1 hare gevolgen. Febris intermittens perniciosa f) 1 1 1 1 1 15 1 I 2 2 10 I 3 3 2 Variolae (Variolae bij gevaccineerden f) 2 1G. 16 7 1 5 1 1 1 II 4 1 1 1 1 1 2 10 15 1 Scarlatina en hare gevolgen 2 1 3 17. 1 2 5 1 2 1 1 1 17 Huidziekten. 2 III. 15 i 2 1 Morbilli en hunne gevolgen. 6 I 1 18. 36 1 4 1 3 G 21 2 5 5 9 1 3 5 7 18 5 19. Andere acute huidziekten. Anthrax en carbunkel 1 i 3 1 1 2 1 1 1 1 19 1 6 i! i 2 2 2 1 1 20. Chronische huidziekten. Daauwworm. Induratio telae cellulosae I 1 1 4 20 8 1 8 2 5 2 1 5 4 2 98 4 7 5 4 2. 21. 11 1 4G 5 3 4 18,16 9 5 5 1 5 G 1 52 6 5 1 1 3 3 3 1 21 1 2 3 22. 3 1 1 3 1 22 3 IV. Ziekten van 5 4 2 4 7 23. Apoplexie 1 2 G7 103 5 4 4 1 1 1 13 18 13 1 5 3 3G 1 9 4 2 1 23 5 5 8 4 10 1 hersenen en zenuwen. 2 2 5 5 5 G 5 51 110 4 Acute hersenziekten o 2 4 4 3 G 24. 1' 1 4 2 5 G| 6 10 8 G 2! 1 8 8 7 3 4 4 1 1 59 3 5 1 20 9 24 2 1 2 1 1 2 3 2 Chronische hersenziekten 9 17 25. 2 1 1 0 8 1 1 25 2 1 1 1 3 1 1 Ruggemergslijden. Paralysis. 11 1 2G. 1 1 3 1 1 2 I 2 1 1 2 1 0 8 2G 2 1 8 12, 4 27. Phtbysis pulmonum, larynges. Haemcptoë 10 6 10 G 8 25 18.24 5 5 8 5 10 103; 199 17 8 3 8 1 3 14 18 1G 1 9 10 8 G 9 96 17 5 6 1 O 9 7 1 2 10 1 2 1 28. Croup 1 1 2 28 5 2 1 5 3 2 4 3' 1 1 5 2 1 Kinkhoest 1 1 1 29. 1 2 1 1 ademhalingswerktuigen. Influenza. 30. 4; 7 1 2 5 3 7 4 4 31. Acute ziekten der ademhalingswerktnigen 8 4 7 2 9 6 10 6 4 8 1 87 12 14 10 12 1 4 1 1 2 9 7 9 9 3 24 5 14 12 4 13 1G 13 5 6 1 3 2 14 91 8 11 36 4 5 3 32. Chronische ziekten der adcmhalingswerkluigcn 21 G 5 7 6 4 8 16 9 5 1 1 1 2 1 1! 1 10 12 9 14 3 6 8 G 4 1 6 4 6 1 I 1 6 Acute ziekten van hart en vaten. Rbcumatismus acutus. 1 1 1 1 33. 1 5 2 1 1 1 VI. Ziekten van hart 3 1 Hheumatismus chronicus. Arthritis. Gangraena senilis 1 G 7 1 34. 1 1 2 1 en vaten. 3 29 o 3 3 5 Gl 6 4 1 1 7 Vitia cordis organica. Aneurysma f) 6 1 1 3 3 2 35. II 1 2 2 G 4 35 5 3 1 2 5 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 15 2 1 1 2 2 2 5 1 1 Angina diphtherica 1 3 36. 3G 1 2 2 6 1 3 3 2 10; 1 1 621 1 2 1 2 5 3 4 21 4 6 1 9 3 38 1 2 5 37. Diarrhoea. Dysenterie 9 11 4 1 8 3 3 VII. 2 Ziekten van de 1 5 Cholera 1 1 38. 2 2 1 1 13 2; 1 2 3 spijsverteringswerktuigen. 1 5 1 1| 2 2 2 1. 2 1 1 2 1 1 4 1 39. 4 2 1 5 4 10 3 11 G 5 15 7 2 7 7 12 4 2 4 4 2 5 3 3 1 5 G 2 G 7 7 4 4 2 3 2 3 40. 4 11 2 1 11 4 3 4 2 1 3 2 5 4 1 3 2l 5 5 9’ 4 51 5 5 5; 5 3 4 4 9 1 8 5 G 10 1 3 1 2 I 2 4 G 13 3 3 12 4 13 7 1 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 Morbus Brightii. 1 1 2 1 1 3 1 2 2 42. VIII. Ziekten van de 1' 1 1 43 1 1 43. Acute ziekten der pis- 1 2 1 pis- en 1 1 2 1 1 1 2 2 1 Chronische ziekten der pis- 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 3 2 II geslachtswerktuigen. 1 1 G 1 1 1 Carcinoma uteri, testis 1 3 1 1 1 1 45. 2; 1 2 1 Metrorrhagie. Dystokie. Abortus. Plotseling 46. 46 47 1 47. Eklampsie. Mania puerperalis f) 1 2 kraambed. 1 2 2 1 1 2 2 1 5 f 48. Febris puerperalis 3 Gebrek. Verwaarloozing. 49. 1 2 1 9 1 2 2 o 2 1 1 5 2 1 5 Verdrinken 2 4 2 1 22 1 1 50. 3 2 1 2 X. Geweldadige 1 1 1 2 51. Verbranding 1 1 invloeden. 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 52. Gewelddadige dood. (Zelfmoord j-) 1 2 10 2 2 1 2 1 53. Vergiftiging. (Zelfmoord door vergif f) 3 2 2 2 1 5 2 1 2 1 3 6 3 2 31 2 1 Onbekend (geneeskundig behandeld) 5 1 3 2 54. 1 1 1 1 1 15 1 3 XI. Onbekend. 1 2 1 1 6 1 1 3 1 55. Zonder geneeskundige behandeling 5 1 1 119,104 97 j10G 85 66 95 83 145|114 1461104 16 99,97 83,130 40 77 11,13 21,28 12, 9 111 88 78;72 80 72 901 80 84 87 122 110 13 5 1 2 G 15 19 103 10G 223 17G 170 232 250 182 TOTAAL 151 178 259 171 49 199 152 24 203 21 8 34 V. 209 196 0 205 150 121 196 213 117 113 132 190 OP DEN LEEFTIJD VAN 1 70 1 35 1 m|v. I 4’ 1 1 2 1 1 3' 1 66 62 54 59 57164 71,61 128 1 1 1 I 6 6 3 7 10 2 Convulsies (exc. 47). Trismus. Chorea. Epilepsie. Krankzinnigheid. Delirium tremens f). Serophulosis Rhachitis Syphilis f). Haeniorrbagie (exc. 27 15, 73 1465 jaren) Marasmus senilis (boven 65 jaren) 150 51 1 15 10 3 37' 381 3 3 2! 3 5 11 12 44 45 2 7 Ï2 *4 3 2| 2 3 1 1 1 2 1, 1 1 I 3 2 10 ►4 3 12! 1 1 2 a S 2 s 48 49 6 28 340 101 14 4 21 16 33; 34 I 35 29 2 a 3 iT. a O 5 1 Carcinoma der spijsverteringswerktuigen 27 9 11 10 3 12' M. I V. 29 30 I 14 18 M. V. 5 55 1 1 12 9 23 CS o 1 1561 2 3 5 I 3 2 5 31 32 73! M. V. M. V. 91 92,104 M. V. 90| 86 1L g 1 1 *0 TH c 1 en geslachtswerktuigen. Diabetes f). on hare gevolgen <1> o S s a ra M. I e? 8 en 46) 2 Absces. ülcus. Fistula. Caugraena. Hektische toestand. Pyaemie. Arthrocace f) Scorbutus. Morbus maculosus Werlhofli. Bleus noma Carcinoma (exc. 39 en 45) Ziekten van 4 1 Sg Febris intermittens en o I re S E M V.I|O E (M T~t r-J <x> rt E ,v. m|v. CQ 41 42 s’ I Onvoldragen. Aangeboren misvormingen. Aangeboren gebreken van het hart fAtelectasis pulmonum Levenszwakte. Anaemie. Paedatrophie. Tabes meseraica (beneden Tering van volwassenen (exc. 27) van G; 7 m d I ó.E. CJ el .2, cc d 9 4 1 en geslachtswerktuigen. 98, 92 14 7, 10 S ri I £1 S.« oi 6 7 5 20 3 co 2g I O .r-5 o th a CO J E v-f a 64 I «O 7 53 S d 1 o .S. 24 3l g g .5, n algemeene en afwisselende l zitplaats. 39 40 De ten gevolge van met f getee- kende oorzaken iüsr nogmaals op te teekenen. 2 2 8 10 1 1 1031 190i 79 152 Acute ziekten der spijsverteriugswerktmgcn. Hernia iucarcerata f). 41. Chronische ziekten der spijsveiteringswerktuigen (cxc. 39) 28 49 122, 42 64'1 106, 4 4; 4| 11 89,116 9 3 28119 1 De ten gevolge van met t getee- kende oorzaken hier nogmaals op te teekenen. 12. I 14. 1 2 I it I 1216,1191,2407 1 IX. Ziekten van het V. Ziekten van de M. 8G, 9C 2 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 107