c. ti ter stede hebben geleefd en gewerkt, of nog in leven zijn, naar het leven door wijlen J. E. J. van den Bebg. (Geschenk van den Heer A. G. de Visser.) De portretten van den Heer Copes van Cattenbvrch, in leven Burgemeester der residentieen van diens echt- genoote, geschilderd door den Heer C. Kruseman. (Geschenk van den Heer J. G. van Miebop, namens de kinderen van den Heer D. L. W. van Mieeop, te Rotterdam.') Een exemplaar der notulen van de drie duizendste ver gadering van het genootschap „Door tijd en vlijt,” ge houden te ’s Graven hogeden 4 December 1871. (Geschenk van het Genootschap.) Toegangspenningtotden ’sGravenhaagschen Hortus, 1751. Meded. I, pag. 203. (Geschenk van Mevrouw de Wed. Hurau.) Zilveren penning op de overwinning bij Waterloo. Zilveren penning op den Rijswijkschen vrede. en g geschonken door den Heer Jhr. Mr. H. A. C. Een vaandel waarop het oude wapen van Scheveningen. (Geschenk van den Heer A. Pabbrvwe.) Exemplaren van draagteekenen door Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden aan het personeel van HDs. Huis, uitgedeeld bij gelegenheid van het nationaal feest op 1 April 1872. (Geschenk van den Heer Mr. J. II. van Wickevoort Grommelin.) In bewaring gegeven. Eenige prijzen door het corps Haagsche scherpschutters bij verscheidene gelegenheden behaald, als: 1. een verguld zilveren vaas met dito deksel, uitgeloofd door Z. M. den Koning. Deze prijs moet nog eenmaal door dit corps gewonnen worden. tl. II. DE LA BaSSECOÜR CAAN.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 109