5. 6. 8. 9. a. b. Ii. i. li. I. d. 2. 3. 4. een zilveren beker; een kristallen beker op zilveren voet; een zilveren gedenkpenning op den nationalen wedstrijd in 1869 aan de Bilt, nabij Utrecht, gehouden. een zilveren gedenkpenning op den nationalen wedstrijd in 1872 op de Wiesselsche heide, nabij Apeldoorn, ge houden. een bronzen gedenkpenning op den wedstrijd in 1871 te Rotterdam gehouden. een verguld zilveren gedenkpenning op den provincialen wedstrijd te Maarssen in 1871 gehouden. een bronzen gedenkpenning met het opschrift geoefendaltijd bereid.” twee bronzen gedenkpenningen ter herinnering aan de tentoonstelling van de vereeniging „het Roode Kruis’’, in 1869. Aangekocht. Zes en dertig portretten van de graven van Holland op paneel geschilderd, vermoedelijk omstreeks 1570. Een kofljj- en theeservies van Haagsch porcelein, te zamen twee en twintig stuks. Eene buste in pleister van Mr. J. R. Thorbecke. Zilver vergulden draagpenning uit den tijd van Willem V. Zilveren gedenkpenning op het winnen van Fernambuco. Zilveren penning op het overlijden van Prins Willem IV. Zilveren gedenkpenning op het huwelijk van Karel Prins van Nassau Weilburg en Caroline, Prinses van Oranje Nassau. Zilveren penning op de krooning van Willem IIIPrins van Oranje, als Koning van Engeland, 1689. Penningen en medailles ter gelegenheid van de 300jarige herdenking van Neêrlands vrijheid, A°. 1872. Gedenkpenning op het in den Vijver te ’s Gravenhage ontstoken vuurwerkbij den luisterrijken intogt van Prins Willem III, 1691. Draagpenning bij de verheffing van Prins Willem IV „In tijds

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 110