111. II. o. p- De Commissie voornoemd, Uit de hierbij overgelegde rekening blijktdat van de bijdrage groot ƒ800, is besteed ƒ799.86. Het saldo van ƒ0.14 zal op de volgende rekening worden verantwoord. C. A. van der Kemp Voorzitter. J. M. Stobberingh, Secretaris. tot stadhouder, met HDs. borstbeeld en dat zijner gemalin 1747. Zilveren penning bij de aanvaarding van het Stadhou derschap door Prins Willem V, 1766. Idem op de opening der eerste Nationale Vergadering in den Haag, 1796. Bronzen medaille op het lOOjarige bestaan van het Groot-Oosten van de Orde der Vrijmetselaren, te ’s Gra- venhage gevierd, 1856. Bronzen gedenkpenning bij gelegenheid van de zilveren jubelviering der Hollandsche Maatschappij van Landbouw te 's Gravenhage2130 September 1872enz. Verschillende boekwerken en platen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 111