I I I Ij I L OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER Jan- Artikelen. merkingen. Onderdeel. Artikel. Artikel. Artikelen. Transport f 542,786.1011 1 48,903.491 195,432.98 \f 5,466.00 104,80 5,570.80 222,507.96* c. Gedistilleerd I d. Likeuren 3 ,\f 97,017.40 I 1,007.80 477,958.331 173,349.441 b. Op de personele belasting. 271,374.6411 Transporters welke gemeente houden. Hoofdelijkeom- slagen. Onderdeden in de artikelen begrepen. Onderdeden in de artikelen begrepen. om- I f 195,432.98 Onderdeel. I f 48,903.491! -\f Batige sloten van vorige dienst jaren. Aan merking et Opcenten Rijks d: belastingen. Belastingen op i a. Gemaal voorwerpen verbruik. van b. Geslagt Aandeel der ge- gedeelte der personele be- meente in de op- lastingf 477.958.33f I b rengst van ’sRij k s personele belas- ting. 542,786.101 Transporters. ƒ1,221,748.22 a. Gewone hoofdelijke slagen u. P-. OJ o a Andere direktel^. Op de honden belastingen. A Op tooneelvertooningen en andere openbare vermake- j lijkhedenenz je. Op publieke huizen c. Opbrengst van wegen vaar ten sluizen en andere wer- ken buiten, de gemeente,! welke voor rekening der1 worden onder- 173,542.831 2 1 bezittingen. 1 op a. Op de grondbelasting: direkte 1°. op de gebouwde en 2°. op de ongebouwde eigen dommen |A Omslagen voor bepaalde I doeleinden, bijv, voor aan leg of onderhoud van wegen, voor nacht- en brandwacht, i voor verlichting, voor rente I en aflossing, enz k. Opbrengst van afgekochte j belastingen in natura, of j verpligting tot arbeid of levering ten behoeve van ge- meentewerken (Alt. 239) Inkomsten uit a. Huren en pachten van hui-l zen en landerijen, renten van kapitalengrondrenten tienden, cijuseuerfpachten, opbrengst van den houthak pacht van grasgewaspacht van jagt en visscherij, op brengst van regenwater- bakkenf 48,965.13 j b. Winsten (batig slot) uit! ondernemingen van nijver-i heid door de gemeente ge ëxploiteerd of waarin de, gemeente aandeel heeftj

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 113