I 1§ BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER Aan- Aan- merkingn. Artikel. Onderdeel. Artikelen. merkingen. Artikelen. Onderdeel. Artikel. f 323,299.37 Transport. f 323,299.37 f 177,879.88 12,569.181 d. Alle overige uitgaven. I 3°. Gymnaaiën scholen 25,813.52 600.00 1,044.31 357,59 60,752.51J 265,045.914 I40. Clinische scholen. 2 Armwezen. b. Restitutie van onderstand c. Alle overige uitgaven. 23,216.09 f 588,345.284 Transporters, f 133,811.09 Onderdeelen in de artikelen begrepen. d. Kosten van overbrenging, plaatsing en verzorging van behoeftige krankzinnigen a. Subsidiën aan instellingen van weldadigheid 110,595.00 b. Onderhoud (of huurmann en verhouw van lokalen en woningen (met inbegrip der kosten voor aankoop van grond) e. Kosten van plaatsing en ver zorging van bedelaars en landloopers. Art. 66 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad n<>. 100). b. Onderhoud (of huur), aan- en verbouw van lokalen en woningen (met inbegrip der kosten voor aankoop van grond) c. Alle overige uitgaven. 6°. Uitgaven ten behoeve van andere scholen, als bijv, bewaar-, naai- en brei- scholen, muziek-, zang-, gym nas tie- en zwemscholen 14,694.84 a. Jaarwedden en toelagen aan I h» t onderwijzend personeel bijdragen tot de pensioenen van oud-onderwijzers 1«. Jaarwedden en toelagen van het onderwijzend personeel, j bijdragen tot de pensioenen van oud-onderwijzers. 7°. Verschillende uitgaven ter bevordering van kunst- en wetenschapvoor musea boekerijen enz |a. Jaarwedden en toelagen aan het onderwijzend personeel, bijdragen tot de pensioenen van oud-onderwijzers. 3,026.02^ Transport 5°. Athenaea: \b. Onderhoud (of huur), aan-, en verbouw van lokalen en; woningen, (met inbegrip; l der kosten voor aankoop van grond) 8°. Kosten van openbare ver makelijkheden, schouwbur gen, volksfeesten, enz. c. Subsidiën scholen Onderdeelen in de artikelen begrepen. en latijnsche Transporters, 177,879.88 323,299.37 c. Alle overige uitgaven. aan bijzondere f 146,187,93 b. Onderhoud (of huur), aan-! en verbouw van lokalen en' woningen (met inbegrip der kosten voor aankoop van grond)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 119