il .1. 'f §1 BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER Jlan- Onderdeel. Artikel. Artikelen. 301,493.84 Transport 15 12,195.00 12,195.00 12,900.00 Schuldaflossing. 16 12,900 00 Geldbelegging. 17 16,245.08 16,245 08 18 34,362.04 34,362.04 6,500.00 6,500.00 ƒ1,429,645.02 Rente van ge- meenteschnld. 1 Huwelijksgeschenk in zilver! aan H. K. H. Prinses Marie 'der Nederlanden Onderdeden in de artikelen begrepen. merkingi'n. i Totaal b. Afkoop van door de ge meente verschuldigde lasten. I Pensioenenlijf renten wachtgel- den. Toelagen aan i oud - ambtenaren en aan weduwen van ambtenaren, i a. Aankoop van reutegevend goed. Plaatsing van gelden' op hypotheek (alles niet inbegrip der kosten). 19 5 C llw 800,706.811 \g. Alle overige uitgaven voor inrigtingen van openbaar I nut (telkens het bedrag van eiken post afzonderlijk aan te wijzen. 245,242.24 Jl -546,736.084

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 121